породи:
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Произведено в България
07.10.2006 г.        
Прeдставяме на вашето внимание една от водещите ферми за млечно говедовъдство в България. Фермата се намира в град Свищов и е собственост на „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД. Обектът е функциониращ, с реална производствена дейност и висока продуктивност. Стадото се състои от черношарени говеда, включени в Националния Генофонд, като средната годишна млечност е над 6 000 литра от крава.Съществува възможност за сътрудничество с

“Сортови семена ЕЛИТ 2001” ЕООД- гр.Свищов
Архив
Ферма за млечно говедовъдство
растениевъдното стопанство на „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 200”, намиращо се в непосредствена близост, за доставка на суровини за фураж. Стопанството се намира в обособен за целта район, извън населено място (спазени са изискванията за отстояние), на пътна артерия, разполага с достъп до жп линия и речен транспорт. Има готов проект за реконструкция и модернизация на фермата по програма САПАРД, с което напълно ще отговаря на изискванията на ЕС за производство на мляко. През настоящата година е осъществен внос на 35 броя елитни бременни юници от Холандия.        През 2005 година бонитировъчната млечност при СС-Елит 2001 ЕООД гр.Свищов за 2005 г.  е 6 060 литра от крава.С П Р А В К А        
за наличните бройки говеда към 01,01,2006        
при "СС Елит 2001"ЕООД