породи:
линкове:
Белгийското синьо говедо е с произход от Централна и горната част на Белгия и те, в един дълъг период, представляват почти половината от добитъка в Белгия. Местните червено-шарени и черно-шарени говеда са кръстосвани с Шортхорн внесени от Англия през 1850 и 1890.Някои източници сочат и кръстосване на по-късен етап с Шароле(Charolais) през 19-ти век. Истинската селекционна и развъдна

Белгийско синьо говедо(Belgian Blue-White)
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Белгийско синьо говедо(Belgian Blue-White)
Белгийско синьо говедо(Belgian Blue-White)
политика е започнала в началото на 20-ти век, когато е създадена породата . В един момент породата се е разделила на две направления, едно основно за производство на мляко и на друго с направление за месо. Подборът  сега е предимно за говежда с месодайно направление.
Белгийските сини говеда са животни с голям размер,заоблени форми и завидна мускулатура. Предният пояс, гърбът е прав, крупата е наклонена, гърдите и задницата са много добре замускулени. Животните се отличават със силни и здрави крайници и могат да ходят спокойно.
Цветът може да бъде бял, син, червеникав или понякога черен. Породата е известна със своя спокоен темперамент.
Тегло и височина на животните, регистрирани средни стойности:
Живо тегло бици – 1250 кг.
Живо тегло крави – 750 кг.
РАНДЕМАН ПРИ КЛАНЕ – 70%
КЛИНИЧНА ПРЕЦЕНКА :
80% - месо; 14% - кости; 6% лой
Най – ниското съдържание на холестерол!!!
Най – високи релизационни цени на месото на пазара. Отлични резултати в угояването се получават при кръстосване с млечните породи крави.
Цветът може да бъде бял, син, червеникав или понякога черен. Породата е известна със своя спокоен темперамент. Живо тегло при биците – 1250 кг. и 750 кг.на кравите.Рандеман при клане – 70% Кланична преценка:80% - месо; 14% - кости; 6% лой
Най – ниското съдържание на холестерол!Най – високи релизационни цени на месото на пазара. Отлични резултати в угояването се получават при кръстосване с млечните породи крави.