породи:
линкове:
Черношарено холандско (Black-and-white Holland)
   Това е най-разпространенaта и най-използуваната порода за подобряване на световното говедовъдство.Родината на Черношареното говедо е Холандия.То съчетава висока млечност и добра аклиматизационна способност и скорозрелост с   добри месни качества.Повече от 2000г.се развъжда в чисто състояние в Холандия.
   Черношареното говедо е един от най-типичните представители от породите за мляко.Главата е удължена,суха и благородна.Шията е дълга и тясна.Холката е средно висока.Гърбът е прав, дълъг,гърдите са дълбоки и средно широки.Коремът е обемист, но не е провиснал.Хълбоците са големи.Краката са тънки и сухи.
Млечните признаци са много добре изразени.
   Цветът на космената покривка е черно-шарен.Кравите тежат 550-600 кг,биците 800-900кг.,средната  млечност е 4500-5000кг с 3,8-4,0% масленост.
Черношареното  говедо е участвувало при създаванeто на нови породи в  САЩ - Холщайн-фризийска,Франция,Дания,Англия и др.У нас също са внесени черношарени говеда,които участват при създаването на Българското черношарено говедо и подобряване на говедовъдството.
   Поради високата млечност, добрата аклиматизационна способност и пригодност към промишлени  методи на отглеждане има тенденция черношареното говедо  да заеме главно място, като измества останалите породи чрез поглъщателно кръстостване.       

Черношарено говедо(Black and White cattle)
Черношарено говедо(Black and White cattle)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.