породи:
линкове:
  Тази порода е създадена в югозападна Франция, в долината GARONNE, част от Пиренейските планини- район Аквитания(Aquitain).
  Тялото е удължено,закръглено и дълбоко, бутовете са много добре замускулени.При някои индивиди се наблюдават преразвити мускули(кулинари).Кравите са с височина средно 150см. и тежат 800 - 1100кг., биците 160см височина и тегло 1300 - 1500кг.Световният рекорд по кланичен рандеман от 70% принадлежи на Блонд д`Акитен.Породата е с отлични угоителни

Блонд д`Акитен(Blonde d'Aquitaine)
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
 Блонд д`Акитен(Blonde d'Aquitaine)
тегло на приплодите до 46 кг. Животните са с дълъг срок на стопанско използване - около 80% от кравите се отелват 6-7 пъти.През последните години в много европейски страни Блонд д`Акитен е най-предпочитаната порода за промишленото кръстосване с крави от Черношарената и Кафявата порода. Телетата-кръстоски превъзхождат по угоителни и кланнични качества кръстоските на млечните крави с другите месодайни породи (Шароле, Лимузин, Херефорд, Симентал).
 Блонд д`Акитен(Blonde d'Aquitaine)
качества. Животните  се изкупуват на една от най-високите цени на европейския пазар. Отглежда се главно в равнините и хълмистите райони. За високия темп на нарастване на продуктивните показатели в сравнение с останалите месодайни породи в Европа роля е изиграло изкуственото осеменяване, което се практикува при над 50% от кравите. Животните са едри, относително къснозрели и растат интензивно до 24-26 месечна възраст.Благодарение на големия таз кравите са известни лесните раждания въпреки тяхното едро телосложение.  Трудните отелвания достигат едва 4%, независимо от високото