породи:
линкове:
   Създаден е в България от породата Ландрас с шведски и холандски произход. Производсдтвеното направление на свинете от породата е за шунка. Заемаше 10% от породният състав на свинете в страната. Поголовието намаля поради замяната на чистопородните свине и българските хибриди с по- високопродуктивни PIC, TOPIGS, DAN BRED, Кембъроу, Синтетична популация „Силистра хибрид” и др. Нерезите тежат 300-360кг., а свинете майки 220-260кг. Плодовитостта е висока, средно 10,4 живородени прасета в прасило. Възраста за достигане на 90кг. жива маса е 170 дни, при разход на фураж за един килограм прираст 2,80кг. Дебелината на сланината (сума СКL2) – 38,5мм. Свинете от породата Български ландрас по екстериор наподобяват Ландраса, но са по-приспособени от него към условията в страната, с по-ниски месни качества от Англиският ландрас. Районът на разпространение е Северна и Югозападна България.

Български породи домашни животни(Bulgarian breeds)
Български ландрас(Bulgarian landrace)
Български ландрас(Bulgarian landrace)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.