породи:
линкове:
Български симентал(Bulgarian Simmental)
   Българския симентал съставя 1,4% от говедата в обществените стопанства през 1987г.
   Породообразувателния процес при създаването на  Български симентал е протекъл в различни етапи.Кръстостване на местното сиво говедо със сименталски бици, внесени от Югославия и Швейцария.По този начин  е създадена породата Кулско говедо, призната през 1951г.Кулското говедо е заплождано със сименталски бици, произхождащи от майки с висока продуктивност.
   Българския симентал е утвърден за порода през 1981г. Отнася се към средно едрите породи с комбинирано направление.
   Цветът на космената покривка е червено-шарен с бели петна по различни части на тялото.Червения цвят варира .Носното огледало и вулвата са розово оцветени.Главата е средно голяма, с широко чело. Шията е средно дълга, добре замускулена.Холката, гърбът са прави, дълги и широки.Крупата е дълга , широка,караката са здрави , с правилна постановка. Вимето е средно голямо с дебели, дълги и с неправилна форма цицки.
    Кравите тежат 550кг, а биците - 900-1100кг.Българския симентал има много добра месна продуктивност. При интензивно угояване бичетата на 15-месечна възраст достигат 500кг, а кланичния рандеман е 58-60%. Месото е светлорозово, крехко, сочно и вкусно.Средната млечност е 2800-3000кг с 3,9% масленост.

·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Български симентал(Bulgarian Simmental)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Български симентал(Bulgarian Simmental)