·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Българска бяла(Bulgarian White)
   Призната е за порода през 1951г. Създаването и усъвършенствуването на породата са преминали през няколко етапа.
  От 1960г. се провежда развъдно-подобрителна работа за преобразуване стопанския тип на породата.От комбиниран,в тип за месо в две направления: кръстосване (облагородително, поглъщателно и възпроизводително) на местната дългоуха свиня с германска благородна и отчасти с породите Голяма бяла и Ландрас; селекция в стадата за разплод за подобряване и усъвършенствуване на месодайните качества и на племенната структура.
   В сравнение с голямата бяла свинете с повече кръв  от българската бяла имат по-здрава костна система, по-дебели и къси крайници, по-тежка глава и по-пречупена профилна линия. Кожата е по-дебела, бяла, с много по-гъста и дебела космена покривка. Конституцията е здрава, темпераментът - жив. С преминаването към месен тип тялото се удължава. Кланичният рандеман е 78%.

ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Българска бяла свиня(Bulgarian White)