породи:
ПОРОДИ ГОВЕДА(Bovinae)
Говедото, от намерените кости и вкаменелости при археологически разкопки се предполага,че е одомашнено преди около 8-10 000год.преди н.е. в Югозападна Азия и Средиземноморието.Приема се,че в Югозападна азия говедото е одомашнено по рано,доказателство за което са археологически находки в различни райони.Родоначалник на говедото е турът.

В древни времена турът е населявал големи територий в Азия,Европа и Северна Африка.Районите обитавани от тура постепенно били заселвани от човека.Отначало турът изчезнал от Африка,след това от Азия и накрая от Европа.В резервата на Беловежката гора в Полша са се отглеждали отделни индивиди до 1627г.
Тур
Говеда от типа за мляко.

Тялото има крушовидна форма.Главата на кравите е нежна,суха благородна,с големи изпъкнали и живи очи,с широко отворени и влажни ноздри.Шията е тънка, дълга слабо замускулена,с много и нежни гънки.Холката е тясна,средно висока и добре изразена.Гърдите са дълбоки ,но немного широки.Коремът е обемист и добре развит.Гърбът и поясницата са прави,широки и дълги.Крупата е дълга ,широка и равна,крайниците са сухи и добре поставени.Кожата е тънка и еластична.Един от най-важните признаци на типа за мляко е вимето-то е добре развито,обемисто,с жлезиста структура,с чашковидна или закръглена форма.Кожата на вимето е тънка и нежна.Млечните вени са силно изпъкнали.
Говеда от типа за месо.

При тях са развити максимално частите на тялото, от които се получава повече и по-качествено месо.Еднакво са развити предният, средния и задния пояс на тялото, поради което формата му е паралелепипедна.Главата е сравнително малка и суха, с къси или без рога.Шията е къса силно замускулена.Гърдите са дълбоки,широки и бъчвовидни.Холката е ниска, широка и обикновено раздвоена.Гърбът и поясницата са дълги и широки.Крайниците са къси, здрави и широко поставени.Космената покривка е груба, със силно развита съединителна тъкан.Вимето е слабо развито и силно окосмено.Мускулните влакна са прослоени с тлъстини(мраморирани), затова месото им е сочно и вкусно.Кланичният рандеман на младите угоени животни достига до 60-70%.
Говеда от типа за комбинирано използване.

По телосложение(екстериор) и функционални особености, говедата от този тип заемат междинно положение.При млечно-месния тип преобладават екстериорните особености на типа за мляко, а при месо-млечния на типа за месо.
Български породи говеда.

Създадените у нас породи животни са най-добре адаптирани към климата и фуражите в България.
Високопродуктивните породи  нямат шанс да оцелеят в България, ако не бъдат кръстосани с изчезващите родни стада. Родните породи са ниско продуктивни, но са евтини за изхранване и са резистентни към заболявания.
Според специалисти, от 60 български породи животни, 38 са заплашени от изчезване.
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Всички породи: