·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Източнобългарски кон(East Bulgarian)
   Това е наша полукръвна порода, пригодна за езда и за впряг. Работата по създаването и е започнала в края на миналия век в конезавода"Кабиюк" край Шумен и в конезавода "Божурище". При създаването на породата са използувани местни, местни подобрени, арабски, англо-арабски и полукръвни кобили, кръстосвани с арабски и с полукръвни и чистокръвни английски жребци. Породата е разпространена в източните райони на страната.
  Източнобългарският кон се отличава с добре развито телосложение, здрава конституция, добър екстериор, свободни движения и отлична работоспособност. Средните телесни размери на разплодниците са следните: височина на холката 165см, обхват на гърдите 187см и обхват на свирката 20,6см, а на кобилите - съответно 161,182 и 19,6см.
   Източнобългарският кон успешно се използува освен за работа в селското стопанство и за различни дисциплини на конния спорт и в хиподрумните надбягвания.

Източнобългарски кон(East Bulgarian)
Източнобългарски кон(East Bulgarian)
Снимка:Земеделски институт-гр.Шумен
Снимка:Земеделски институт-гр.Шумен
Жребец Тарзан от линията на Тихани
Жребец Земен от линията на Зенгер
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.