·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Гидран(Gidran)
   Типично англо-арабска порода с ездово направление. Породата е създадена в Унгария в конезавода "Мезьохегеш" чрез сложно възпроизводително кръстосване на местни подобрени, унгарски, полукръвни, испански и арабски кобили с арабски, а по-късно с чистокръвния арабски жребец Гидран, роден 1810 г. и внесен в Унгария 1814г. от Неджет.
  Развъждането е продължило в самата порода, като се е вливала кръв от чистокръвната английска порода. Прилагало се е и родствено съешаване.
  Конете имат височина при холката 160-162 см и обхват на свирката около 20 см, най-често са с алест цвят. Породата се развъжда в Полша, Чехия, Словакия и Унгария и е изиграла решаваща роля при създаването на плевенската порода в България.

Гидран(Gidran horse)
Гидран(Gidran horse)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.