породи:
линкове:
   Въпросите по техниката на развъждане са свързани с правилното използване на свинете за разплод.
   Физиологична(полова)зрелост при прасетата е свързана с първите прояви на половите рефлекси, първите признаци на полово влечение и първата разгоненост при свинете,
Развъждане на прасета
която най-често е без овулация.На тази възраст свинете не се използват за разплод поради общо недоразвитие и ниско качество на половите клетки. Преди настъпването на полова зрелост прасетата трябва да се разделят по пол, за да се избягнат случаи на преждевременно заплождане. При скорозрелите породи половата зрелост настъпва на 2 - 4 месечна възраст.
    Стопанска(полова)зрелост. Това е възрастта, при която свинете се заплождат за пръв път. Развъжданите у нас културни породи се използуват за разплод от 7 - 8-месечна възраст при средна жива маса 110-120 кг.
    В зависимост от телесните, физиологичните и други особености свинете майки може да се използуват до 7 --8 годишна възраст и да се получават по 2 - 2,2 прасила в годината, но практически се използуват много по-малко - до 3-4 годишна възраст, и се получават 7-8 прасила.
       След настъпването на половата зрелост свинете се разгонват редовно през 20-21 дни до заплождането. По време на бременността свинете не се разгонват. След отбиването на прасетата разгонеността настъпва между 3-тия и 5-тия ден и продължава 2-3 дни. Външно разгонеността се проявява по два начина:
    Нормална разгоненост. Разгонените свине са неспокойни, скачат една върху друга и върху преградите на бокса, движат се неспокойно и апетитът им намалява.
   Тиха разгоненост. При свинете от някои културни породи разгонеността се проявява с характерните признаци. Свинете лежат в ъгъла на бокса, заравят глава в постелята, не ядат и имат вид на болни. При всички разгонени свине половите органи са зачервени, подути и изтича слуз от влагалището. Може да се установи рефлексът на неподвижност и чрез "ездачна" проба или с нерез  пробник.
     Заплождането на свинете трябва да осигури възможно най-голям брой оплодени яйцеклетки. За да се осигури оплождане, покриването трябва да се извърши двукратно. Първото покриване се извършва 18 - 24 h от началото на разгонеността, а второто 18 - 20 h след първото. Естественото осеменяване се осъществява по три начина:
     ---Стадно осеменяване. В стадото свине майки чрез случния период се пускат определен брой нерези ( по един на 15 - 20 свине майки).Нерезите са постоянно със свинете, откриват разгонените и ги покриват.
     ---Групово осеменяване. Един нерез с група свине майки се отглеждат заедно през осеменителната кампания.
     ---Индивидуално осеменяване. При него нерезите и свинете се отглеждат отделно. Разгонените свине се отделят от групата и се закарват в определен бокс или в бокса на нереза.
     Покриването на свинята от два различни нереза през една и съща разгоненост в интервал 5 - 10 минути повишава оплодяемостта и плодовитостта. При естествено осеменяване методът не може да намери практическо приложение.
     Бременността при свинете продължава 114 - 115 дни. Първият признак за установявяне на бременността на свинете е преустановяване на разгонването. Условно бременните свине се проверяват за разгоненост на 21-ия ден след последното покриване. Проверката се извършва с нерез пробник. Бременните свине не допускат нереза.
     Преди раждането поведението на свинете се изменя. При наличие на постеля те събират гнездо, неспокойни са, непрекъснато лягат и стават, ровят постелята, често уринират и дефектират. Свинята ражда легнала.
      Раждането продължава нормално 2 - 5 часа с по-големи или по-малки отклонения. Прасетата се изхвърлят заедно с околоплодния мехур в интервал от 5 до 15 минути.Помощ по време на раждането обикновено не се налага, но присъствието на гледача е абсолютно задължително, за да поеме и обработи новороденото прасе, да прибере и изхвърли плацентата, да почисти бокса на майката и да я подхрани.
     Грижите за новородените прасета се състоят в почистване на дихателните пътища на прасетата и на устата. Цялото тяло на прасето гледачът трябва да почисти със суха кърпа, за да регулира телесната му температура. Следващата грижа за новороденото е лигирането на пъпната връв. Преди да постави прасето на топло, работникът го поставя на вимето да бозае.

Отглеждане на прасета
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.