породи:
линкове:
   Обикновено птиците от породата Легхорн пронасят между 240- и 160-дневна възраст, а от породите Бял корниш, Плимутрок, Нюхемпшир и Червена старозагорска - между 150- и 180-дневна възраст. При пуйките половата срелост настъпва на 300 - 355-дневна, при патиците - на 160 - 210-дневна, а при гъските - на около едногодишна възраст.
  
    
Развъждане на птици
Отглеждане на птици
   При кокошките от породите Плимутрок, Нюхемпшир и Червена старозагорска биологична зрелост настъпва след 28-седмична, а от Легхорн - след 30-седнична възраст. За да се ускори настъпването на биологичната зрелост на птиците, обикновено чрез специален режим на хранене и на осветление се забавя настъпването на половата зрелост. При такъв режим масата на яйцата, носливостта и броят на яйцата, годни за разплод, се увеличават, което повишава икономическите показатели на стадото.
  Носливостта при птиците е най-висока през първата година, а през втората намалява с 15 - 20%. В стоковите ферми е икономически изгодно носачките да се използуват само през първата яйценосна година. Едновременно с това поради големи разходи до влизането на птиците в основното стадо се налага в някои ферми да се предизвиква изкуствено линеене и те да се използуват и през втората яйценосна година.
   В развъдните ферми също всички носачки се използуват само през първата яйценосна година.
   От младите петли се получават повече оплодени яйца. С напредване на възрастта оплодителната способност намалява. Това с особена сила важи за петлите от породите за месо.
   Патоците се използуват за разплод до 2 - 3 годишна възраст.
   Гъсоците трябва да се използуват за разплод след навършване на 2-годишна възраст.
   Пуяците може да се използуват за разплод след навършването на едногодишна възраст.
   Получаването на нормално оплодени яйца зависи от вида и от половото съотношение между птиците, породата, възрастта, метода на съешаване, годишния сезон и условията на хранене и на отглеждане.

·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.