породи:
линкове:
Родопско  късорого(Rodopi)
   Развъдната област обхваща всички селища в Родопите, характерни със силно пресечени планински терени .Растителността в този район е оскъдна , пасищата са бедни, поради което храненето на родопското говедо е много ограничено. През пасищния период говедата не получават допълнително фураж, а през зимата се хранят със сено и листник.Ето защо Родопското говедо е най-дребната порода не само у нас , но и в Европа. Средната височина при холката на кравите е 90-110см,а масата се колебае от 180 до 250кг.При добри условия на хранене кравите достигат 300-350кг, а биците -400- 500кг. Средната млечност на кравите в развъдната област е  600-1000кг.
   Родопското късорого говедо се характеризира с дълга, тясна и суха глава.Рогата са къси, тънки, не здраво заловени за главата, поради което често се чупят. Тялото, общо взето, е хармонично, но слабо замускулено. Краката са тънки и добре поставени, с много здрави копита.Преобладава червено- кафявия цвят. Има светъл пръстен около носното огледало и светла линия по гърба. Наблюдават се недостатъци като стреховидна, свлечена и остра крупа.
  Подобряването на родопското говедо чрез кръстосване на родопски крави с джерсейските бици е насърчително.Родопското подобрено е признато през 1990г.Развъдната цел е жива маса на кравите 380-400кг,на млечността 2700-3000кг.с 4,4%мастни вещества,с добра плодовитост 90-92% и добра приспособимост за отглеждане в планински условия.

Родопско  подобрено(Rodopi)
Родопско  подобрено говедо(Rodopi)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.