породи:
линкове:
Романовска овца(Romanov)
   От нея се получават най-добрите кожи за шуби.Вълнестата покривка на Романовските овце има характерни особености- осилестите влакна са 3-3,5 пъти по-дебели от пуховите.За разлика от всички други породи,пуховите влакна са по-дълги с 1-1,5см. от осилестите.      
    Овцете от тази порода се характеризират с високата плодовитост и ценните кожи на възрастните животни.
    Овцете майки тежат 40 - 45 кг, а кочовете - 70 - 80 кг. През годината овцете се стрижат два пъти. От овцете майки се получава 1,5 - 2 кг вълна, а от кочовете - 2 - 3 кг.
    Ценно качество на романовските овце е високата плодовитост - 250-300%. Овцете раждат по 2 - 4(до 9) агнета.

Романовска(Romanov sheep)
Романовска(Romanov sheep)
Романовска(Romanov sheep)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
характеризират с високата плодовитост и ценните кожи на възрастните животни.
    Овцете майки тежат 40 - 45 кг, а кочовете - 70 - 80 кг. През годината овцете се стрижат два пъти. От овцете майки се получава 1,5 - 2 кг вълна, а от кочовете - 2 - 3 кг.
    Ценно качество на романовските овце е високата плодовитост - 250-300%. Овцете раждат по 2 - 4(до 9) агнета.
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.