породи:
линкове:
  Движенията на коня се наричат алюри (фр. allure, букв. походка). Различават се три основни вида алюри - ходом, тръс и галоп, а при някои коне и четвърти вид алюр - раван.
Български породи домашни животни(Bulgarian breeds)
Движения при конете - Алюри
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
При ходом се чуват четири удара от последователното стъпване на четирите крайника. Той е най-бавен и неуморителен алюр. При него скоростта е около 6 км/ч.

Тръсът е двутактов алюр, като единият такт се чува от едновременното стъпване на двата диагонални крайника, а следващият - от стъпването на крайниците на другия диагонал. При него конят може да развива различна скорост - от 10 до 48 км/ч.
Раванът е също двутактов алюр, при който стъпват едновременно двата латерални крайника.
Галопът е тритактов алюр. Той също може да бъде с различна скорост - от 20 до 60 км/ч. Бързият галоп се нарича още кариер.При обездката конете могат да се приучат и на други движения, като травер (странично пристъпване), пасаж (каденциран тръс), пиафе (пасаж на място) и др.
Виж още във форума