породи:
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Архив
Финансиране и програми
САПАРД

Програма САПАРД
Описание на програмата и връзки за допълнителна информация.

Образец на бизнес план за кандидатстване по Програма САПАРД
Инструкция за попълване на бизнес плана 

Комитет за наблюдение на прилагането на програма САПАРД
Информация за комитета за наблюдение на прилагането на програма САПАРД

Допустими инвестиции по Програма САПАРД
Допустими инвестиции по акредитираните мерки от НПРЗСР 
  
Целеви субсидии

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ за подпомагане на земеделските производители за произведен и продаден качествен пчелен мед

Целева субсидия за подпомагане производството на пшеница, реколта 2007 г. и Целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница, реколта 2007 г.

Инвестиционни програми

Условия за предоставяне на капиталови субсидии за създаване на трайни насаждения от лозя, рози и овощни масиви; оранжерии за зеленчукопроизводство и създаване на пчелини


Условия за предоставяне на субсидии за покриване на разходи за лихви

Условия за предоставяне на субсидии на земеделски производители от регионите, включени в Програма за алтернативно земеделие в Родопите, Регионална програма за Северозападна България и Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар

ПРОГРАМА “ЖИВОТНОВЪДСТВО”

Указания по практическото прилагане на програма “Животновъдство”
  
Банки

ПроКредит Банк
Агро Кредити за земеделски производители и фирми, извършващи селскостопански дейности или услуги

Първа инвестиционна банка
Кредити по специализирани програми за селскостопанските производители 

Централна кооперативна банка АД
Като банка специализирана в аграрния сектор, ЦКБ АД предоставя на земеделски производители краткосрочни, средносрочни и дългосрочни целеви кредити при преференциални лихвени, погасителни и обезпечителни условия.

Насърчителна банка АД
Инвестиционно кредитиране по програма САПАРД

Стопанска и инвестиционна банка АД
Инвестиционни кредити – за закупуване на основни средства за производство: сгради, земи, гори, трайни насаждения, продуктивни животни; машини, съоръжения, оборудване; транспортни средства и други материални дълготрайни активи.