породи:
линкове:
Австралийски  меринос(Australian Merino )
   От австралийските мериноси може да се отделят главно три типа , които се различават генетично.Това са меринос с груба вълна , меринос със средно нежна вълна и меринос с нежна вълна.
   Съвременните австралийски мериноси са сравнително едри животни с голям кожен запас не само на шията ,но и на трупа с много гъста вълна с добра нежност и изравненост,отличен блясък и добра дължина.
   Масата им е около 40-50кг, а вълнодобивът  варира според типа. Дължината на вълната се движи между 8,7 и 11,7 см. Овцете имат гънки по тялото, като най- добре са изразени по шията.Вълната е много добре изравнена по дебелина и дължина. Къдриците са много правилни. Гъстотата на вълната е много голяма.
   Голямо значение за успешната племенна работа с тънкорунните овце имат изключително благоприятните природни условия в овцевъдните райони-мека зима,обширни пасища с добра растителност,което позволява през цялата година овцете да се държат на пасищата.Сега Австралия заема първо място в света по броя на овцете,производството и износа на вълна.

Австралийски  меринос(Australian Merino )
Австралийски  меринос(Australian Merino )
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.