породи:
линкове:
Североизточнобългарска овца(Northeastbulgarian)
   Създадена е чрез кръстосване на местните овце с тънкорунни кочове отначало от породата Меринофлайш, а след това Асканийска и Кавказка.Призната е за порода през 1974г.
  Масата на овцете майки е 58 - 63 кг,на кочовете 100-110 кг. Вълнодобивът е 7-8 и 14-14,5кг,за кочовете с дължина на вълната 7,5 - 8,5см, с млечност за лактационен период около 90-100кг. Вълната на овцете е от 60-то и 64-то качество.
Овцете се характеризират с хармонично тяло,с добра обраслост на главата,корема и краката.На шията имат развита една надлъжна и една напречна гънка.

·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Североизточнобългарска овца(Northeastbulgarian)