·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Мулета(Equus mulus) 

   Мулепроизводството е разпространено в много страни на света. Мулетата се използуват предимно като товарни и впрегати животни. Те се получават при съешаване на магарешки жребец и кобила(Equis mulus). Кръстоската, която се получава при съешаване на магарица с конски жребец, се нарича катър. И двата хибрида са безплодни и за възпроизводството им е необходимо да се използуват отново изходните форми.
   По външен вид мулето заема междинно положение между коня и магарето. Установено е, че мулетата са по-малко склонни към заболявания и в сравнение с конете изразходват по-малко фураж за извършване на определена работа. Освен това те се използват за работа до по-напреднала възраст.
   Височината при холката при мулетата зависи от начина на отглеждане и на хранене и от използуваните при създаването им изходни форми, поради което варира в широки граници - от 120 до 145см.
   Мулето може да носи по труднопроходими терени нормален товар до 40%, а при изключителни случаи и до 70% от собствената му маса. Мулетата се използуват най-много в планинските райони като товарни животни.
Най-търсени за мулепроизводство са магарешките жребци от породата Мартина Франка.
    При храненето на мулетата и на магаретата не се наблюдават съществени различия от храненето на конете.

Породи мулета(Equus mulus)
Породи мулета(Equus mulus)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.