·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Английски чистокръвен кон(Thoroughbred)
   Създаден е в Англия в края на ХVІІв и началото на ХVІІІв. Чрез сложно възпроизводително кръстосване на източни и местни кобили с арабски, турски, берберийски, тюркменски и други източни жребци.
      Всички сега съществуващи коне от тази порода водят началото си от три забележителни жребци-родоначалници - Дарлей Арабиан, Байерли Тюрк и Годолфин Арабиан, чрез техните преки потомци Еклипс, Херод и Матчем и около 40 кобили.
     За създаването и за по-нататъшното усъвършенствуване на породата голяма роля са изиграли подходящият мек климат, обилното хранене, пашата, системата на тренинг и на изпитвания, правилното и точно водене на племенните книги.
    Средните телесни измерения на жребците са:височина при холката 164см.,обхват на гърдите 185см. и на свирката 19,5см.,а зa кобилите  съответно 160,на гърдите 180 и 19см на свирката.
    Благодарение на своите ненадминати до днес производителни качества, силни аклиматизационни и наследствени способности,  чистокръвният английски кон е получил широко разпространение и се е утвърдил като основна порода подобрителка на всички културни полукръвни породи коне. Най-голям брой чистокръвни коне сега има в САЩ, Великобритания и Франция.
  У нас участва в създаването на Източнобългарския кон.

Английски чистокръвен кон(Thoroughbred)
Английски чистокръвен кон(Thoroughbred)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.